Obsah

Program rozvoje obce Kladeruby na roky 2021 – 2025 (dále jen PRO Kladeruby) je hlavním strategickým dokumentem obce Kladeruby a představuje základní plánovací dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Program rozvoje obce Kladeruby 2021 - 2025

Dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Kladeruby dne 16.12.2020