Obsah

Koncepce rodinné politiky obce Kladeruby na období 2022 – 2026 je strategickým dokumentem obce Kladeruby a představuje vizi obce v oblasti prorodinných opatření na komunální úrovni.

Dokument bych schválen Zastupitelstvem obce Kladeruby dne 30.3.2022

 

Koncepce rodinné politiky