Obsah

Poplatky

------------------------

Rok 2024

Poplatek ze psa

► 1. pes 80 Kč

► každý další pes téhož majitele 120Kč

► Splatnost poplatku 30.6.2024

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

► 1 poplatník 500 Kč/rok

► Dítě do tří let je od poplatku osvobozeno

► Splatnost poplatku je do 30.6.2024

Veškeré platby a poplatky se vybírají bezhotovostně nebo hotově

na obecním úřadě v Kladerubech.

Číslo účtu je 9722851/0100 vedený u Komerční banky, do zprávy pro příjemce

prosím uvádějte jméno poplatníka a číslo popisné.