Obsah

Obec a jeho historie

KladerubyObec Kladeruby se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. Žije zde 423 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, datované po roce 1140, která obsahuje soupis vsí v majetku biskupství.

Novinky

02.09.2021

Záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti na výletišti "Pod Hrázkou" Choryně

Vyhlášení záměru Obce Choryně na pronájem výletiště "Pod Hrázkou" v Choryni

Detail

01.09.2021

Sběr a svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v obci Kladeruby

Sběr a svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů v obci Kladeruby se uskuteční v sobotu 25. 9. 2021 podle tohoto harmonogramu: U Křenkového 8:00 - 8:45 U kostela 9:00 - 10:00 Na Dulici 10:15 - 11:00

Detail

22.07.2021

Dotazníkové šetření

Sledujete dění u Vás? Zapojte se do šetření spokojenosti s komunikací veřejné správy.

Detail

21.06.2021

Svoz plastů v obci II. pololetí 2021

Svoz plastů v obci II. pololetí 2021 středa 7.7. středa 4.8. středa 1.9. středa 6.10. středa 3.11. středa 8.12.

Detail

08.02.2021

Článek o sociálních službách

Práce na plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu

Detail

16.10.2020

Investiční dotace z fondu Zlínského kraje

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí investiční dotace z fondu Zlínského kraje na nákup požární přenosné motorové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kladeruby

Detail

23.09.2020

Podpora Zlínského kraje

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v rámci programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích - RP17-20

Detail

04.10.2019

Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutou finanční podporu na nákup elektrocentrály, kalového čerpadla - elektrického přenosného a přenosného plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kladeruby

Detail

04.10.2019

Podpora z Fondu Zlínského kraje

Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutou finanční podporu na projekt: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest

Detail

14.03.2019

Slavnostní předání malotraktoru dne 12.3.2019

Předání malotraktoru proběhlo dne 12. 3. 2019 za přítomnosti zaměstnanců a zastupitelů obce, občanů obce a pracovníků a dětí ze školy.

Detail