Obsah

 

GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST

Obec Kladeruby (dále jen Obec) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů osobních údajů (občanů) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů je zpracována na základě povinností uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

Obec zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelu zpracování  v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen Nařízení č. 2016/679). 

V souladu s Nařízením č. 2016/679 zpřístupňuje Obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategorií subjektů údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných Obecním úřadem Kladeruby.

Obec, jako správce a zpracovatel osobních údajů , má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sdělujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

  • Název: Obec Kladeruby
  • Sídlo: Kladeruby 72, 756 43 Kelč
  • IČ: 00303933
  • Zástupce: Miloš Konečný
  • Kontakt: starosta@kladeruby.cz