Obsah

Rozpočet Kladeruby

Finanční transfery
2,66 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 102 900 Kč
Upravený rozpočet 193 479 Kč
Skutečné plnění 127 083 Kč
Plnění 65,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 102 900 102 900 51 450 50,00
NI. př. transf. ze stát. fondů 0 27 702 27 702 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 44 466 29 520 66,39
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 18 411 18 411 100,00
Celkem 102 900 193 479 127 083 65,68
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.